Πως ανοίγει,πώς κλίνει, τι πρέπει να κάνουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, οδηγίες συτνήρησης κλπ