Πως ξεχωρίζω ένα αρχείο; Που κρύβονται; Που τα βρίσκουμε συνήθως;